Colom Canals, Mateu

Tornar al llistat

Sóller, 10/04/1879
Prev. 01/01/1902
Def. 16/12/1933
De 1889 a 1895 fou alumne del Seminari de Mallorca. L’any 1895 ingressà al O.S.A. sent ordenat prevere l’any 1902 en el Monasterio de la Vid (Burgos). El 1904 fou destinat a Colòmbia, com professor del Col·legi León XIII. El 1909 es nomenat catedràtic de Religió i Moral en la Universitat de Bogotà. L’any 1910 comença a ser el Secretari particular del Nunci a Bogotà Mons. Francesco Ragonesi, passant amb ell a Madrid l’any 1913 quan hi fou destinat. L’any 1921 fou consagrat Bisbe Auxiliar de Toledo. L’any 1922 passà a Osca. Per diferents raons passà a viure a Sóller. L’any 1921 fou declarat Fill Il·lustre de Sóller, el 1928 Fill Il·lustre de Palma. Morí a Sóller. BOBM 1933, 502. Fiol, 252. GEM III, 377.