Colom Coll, Pere

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1857
Prev. 07/06/1884
Def. 12/12/1918
Fou ordenat prevere dia 07.06.1884 romanent sempre a la Seu (capiller, bosser, punctator.... Dia 17.02.1882 havia fet Títol de Patrimoni. BOBM 1918, 485.