Company Mas, Macià

Tornar al llistat

Palma, 24/06/1849
Prev. 21/12/1872
Def. 09/02/1917
Dia 12.05.1870 feia son Títol de Patrimoni. Fou ordenat prevere dia 21.12.1872. L’any 1874 començà a treballar a sa Presó. L’any 1883 es Llicencià en Dret Canònic a Toledo i el 1886 es Doctorà en Teologia a València. Fou professor de Llatí al Seminari, obtingué la Canongia Lectoral dia 22.12.1886 i el 1889 fou nomenat Xantre de la nostra Seu. Treballà molt en les Escoles Obreres de Sant Josep. És el número 060 (1888) del BSAL. BOBM 1917,119. AC 1597. Darder C0552. HdC 1917, 43.