Company Reynés, Antoni

Tornar al llistat

Sa Pobla, 16/03/1913
Prev. 06/06/1936
Def. 04/12/1977
En el mes de Setembre de 1924 començà els estudis eclesiàstics i fou ordenat prevere dia 06.06.1936. Començà el ministeri en la parròquia de Selva com Vicari, per passar 1939 com Ecònom de S’Arracó. El 1943 (Juny) fou nomenat Vicari de Sa Pobla, on hi restà tota la vida. Darder C0547.