Cortès Aguiló, Rafel

Tornar al llistat

Palma, 04/03/1875
Prev. 31/03/1900
Def. 06/01/1949
Fou ordenat prevere dia 31.03.1900. Dia 23.08.1899 féu Títol de Patrimoni. Fou organista en les parròquies de Sant Miquel, de la qual dia 01.02.1910 en fou nomenat Vicari, posteriorment passà com organista a la parròquia de Sant Jaume, Custos de l’església de Sant Antoniet. Treballà molt en les Escoles Nocturnes de Sant Josep i en la capellania de les Religioses Oblates. BOBM 1949, 126 GEM IV, 132. Darder C0578.