Cortès Cortès, Josep

Tornar al llistat

Palma, 23/11/1876
Prev. 24/09/1904
Def. 02/12/1951
Fou ordenat prevere dia 24.09.1904. Dia 22.01.1903 féu Títol de Patrimoni. Començà el seu ministeri com Adscrit en la parròquia de Sant Nicolau. El 1919 passa com Catequista a la parròquia de la SSma. Trinitat. El 1920 fou nomenat Vicari substitut a Sant Miquel. El 1943 s’establí a Mallorca la Mutual del Clero Espanyol, i ell en fou el Delegat tota la vida, com també tota la vida fou el Tresorer de la Junta Directiva de l’Acció Catòlica.. BOBM 1952 BOBM 1952, 75. Darder C0578.