Cortès Cortès, Víctor

Tornar al llistat

Palma, 17/02/1914
Prev. 07/06/1941
Def. 17/06/2000
Fou ordenat prevere dia 07.06.1941 començant l’exercici ministerial com acollit en la parròquia de Santa Eulàlia. De 1948 a 1951 fou Vicari a Llubí. Del 1951 a 1956 Vicari de Sant Marçal el 1956 fou nomenat Vicari de St. Alonso, on hi restà fins l’any 1996, que es jubilà i passà a residir a les Germanetes dels pobres, on hi finà. BOBM 200, 314. Darder C0583