Cortès Pinya, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 10/12/1862
Prev. 18/12/1886
Def. 21/02/1947
Acabat el Batxillerat a l’Institut, començà els estudis eclesiàstics, sent ordenat prevere dia 18.12.1886 Dia 31.01.1885 havia fet Títol de Patrimoni. De 1905 a 1930 fou el Capellà Secretari de la Inclusa, passant a Director aquest mateix any i Adscrit a la parròquia de sant Nicolau. Fou col·laborador de l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. Un Ajuntament republicà de Palma li va comanar el Sermó de la Conquesta –mai un xueta havia predicat a la Seu- no ho acceptà perquè el convit venia de l’Ajuntament i no del Bisbat. Anys després el Canonge Magistral Llorenç Moyà, demanà permís al Bisbe Campins, i el féu predicar un diumenge llis. BOBM 1947, 83. Darder C0587.