Cortès Pomar, Claudi

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1849
Prev. 13/03/1875
Def. 11/12/1916
Fou ordenat prevere dia 13.03.1875 Dia 11.06.1874 va fer Títol de Patrimoni. Passà a exercir el ministeri a l’antic temple dels PP. Mercedaris fins que retornaren a Mallorca i dia 10.08.1905 i el Rector de l’antiga església, Mn. Sebastià Font i Monteros els féu l’entrega del temple. Mn. Claudi passà com Adscrit a Sant Miquel. BOBM 1916,338. Darder C0588.