Cortès Segura, Nicolau

Tornar al llistat

Palma, 29/03/1864
Prev. 17/12/1887
Def. 23/01/1939
Fou ordenat prevere dia 17,12.1887. Dia 25.08.1885 va fer Títol de Patrimoni. Exercí el ministeri com a vicari de la parròquia ciutadana de Sant Nicolau atenent la feligresia d’Establiments, on la família hi tenia una segona residència. Fou col·laborador de l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. Era bon predicador i es conserven 75 sermons predicats a Ciutat i Part Forana, que Mn. Bartomeu Bennàssar analitza en el n. de Comunicació 32-33, pàgines 55-64 BOBM 1939,25. Darder C0591.