Crespí Frau, Francesc

Tornar al llistat

Sineu, 09/06/1883
Prev. 18/09/1909
Def. 13/11/1971
Fou ordenat prevere dia 18.09.1909. Havia fet Títol de Patrimoni dia 03.06.1908. Quedà Adscrit en la parròquia nadiua. El 1928 fou nomenat Custos de l’Hospital de Sineu. BOBM 1971, 289. Darder C0629.