Crespí Mora, Pere

Tornar al llistat

Búger, 10/05/1906
Prev. 09/06/1929
Def. 24/11/1978
Fou ordenat prevere dia 09.06.1929. Dia 10.01.1930 rebia el nomenament de Vicari d’Estellencs i dia 24.03.1931 passava com Vicari als Hostalets. El 1944 fou nomenat Ecònom de Biniali. El 1956 fou nomenat Vicari de Lloseta. El 1967 fou nomenat Vicari de Búger. BOBM 1979, 48. Darder C0635.