Crespí Niell, Lluís

Tornar al llistat

Sineu, 14/12/1879
Prev. 20/09/1902
Def. 11/08/1954
Fou ordenat prevere dia 20.09.1902 romanent com capellà adscrit a la seva parròquia tenint cura de l’Hospici. Dia 27.06.1901 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1926 fou nomenat Ecònom de Porreres on hi restà fins l’any 1951, aixecant el local d’Acció Catòlica. L’any 1941 li fou donat el títol de Prelat Domèstic de Sa Santedat. BOBM 1954, 412. Darder C0639.