Crespí Socias, Joan

Tornar al llistat

Sa Pobla, 18/10/1866
Prev. 24/09/1892
Def. 07/02/1933
Fou ordenat prevere dia 24.09.1892 començant l’exercici ministerial en la parròquia nadiua i dedicat a la predicació arreu de Mallorca. Havia fet Títol de Patrimoni dia 15.03.1890. Dia 10.04.1915 fou nomenat Vicari de sa Pobla. Tingué cura de les Obreries de Sant Josep i de la Mare de Déu del Roser, Director de les Mares Cristianes, Terciaris Franciscans i del Rosari Perpetu. Fou el Notari eclesiàstic de l’Arxiprestat. Mostrà un extremat zel pastoral en la pesta de la grip de l’any 1918. Agafà una greu malaltia i no podia celebrar i donava un gran exemple anant a Missa i combregant cada dia. Crònica parroquial sa Pobla I,346 BOBM 1933, 56. Darder C0642. HdC 1933, 59. Era germà de l’anterior i ambdós eren oncles de Mn. Melsion Tugores i Serra, aleshores Ecònom de Moscari. Sa Marjal XVII, 177. Crònica parroquial I, 346.