Cusa Vives, Heribert Agustí

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1845
Prev. 23/05/1869
Def. 15/12/1914
Fou ordenat prevere dia 23.05.1869. Dia 11.11.1867 va fer Títol de patrimoni. Dia 02.02.1887 fou nomenat Oficial de la secretaria de Cambra. Fou el Capellà del Monestir de Santa Catalina de Sena. Dia 02.01.1891 fou nomenat Vicesecretari de Cambra del bisbe Cervera. Morei en Adoració Nocturna pàg. 71-72 BOBM 1914, 307. Darder C0676.