Dameto Rossinyol, Josep

Tornar al llistat

Palma, 24/07/1897
Prev. 17/12/1921
Def. 07/12/1960
Fou ordenat prevere dia 17.12.1921. Dia 02.09.1920 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial com Director dels Exploradors de Mallorca. El 1923 fou nomenat Capellà del Noviciat de les Religioses Trinitàries. 1942 Consiliari dels Joves d’A.C. El 1947 era nomenat Vice Consiliari dels Homes d. A.C. El 1948 Capellà de la Junta Provincial de Beneficència. El 1949 Secretari Instrucció Diocesana de Cultura Religiosa Superior. BOBM 1961, 30. Darder D0016.