Despuig Fortuny, Llorenç

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1837
Prev. 01/01/1862
Def. 04/01/1918
Fou ordenat prevere el 1862 començant a gaudir d’un Benefici a la Seu. L’any 1868 fou nomenat Canonge Arxiprest de la Catedral de Menorca, que l’any 1880 canvià per una canongia a la nostra Seu. BOBM 1918,155. AC 1600. Darder D0054.