Domenge Fullana, Bartomeu

Tornar al llistat

Manacor, 01/01/1847
Prev. 01/01/1874
Def. 03/12/1917
Fou ordenat preere el 1874. Dia 23.04.1871 va fer Títol de Patrimoni. Fundà i dirigí la Congregació Diocesana de Siervas de la Sagrada Familia, inaugurant-se l’edifici dia 24.10.1907 en el qual la seva germana Antònia en fou la primera Superiora. BOBM 1917, 485. Fuster, 138-139; GEM II, 79. Darder D0091.