Domenge Morey, Pere

Tornar al llistat

Manacor, 10/05/1880
Prev. 19/09/1903
Def. 09/10/1946
Fou ordenat prevere dia 19.09.1903 començant l’exercici ministerial a la parròquia manacorina. De 07.06.1906 a 01.08.1907 fou el Vicari de Son Carrió. L’any 1906 participà en el Primer Congrés de la Llengua Catalana que es féu a Barcelona. Participà a les oposicions de Rector de 1913. De 1914 a 1917 exercí el ministeri a Argentina: Vicari en la parròquia de Vila (Santa Fe) Capellà de les Monges del Buen Pastor en la ciutat de Rosario; Diòcesi de La Plata....1915 Capellà a Villa Casilda. Retornat a Mallorca (1918) fou Adscrit a la parròquia de Manacor i l’any 1924 en fou nomenat Vicari. Col·laborà als diaris: Sóller, Aurora; Manacor; Correo de Mallorca. L’any 1926 publicà Homenaje al Rdo. D. Pedro Llull Poquet (Capellà Pere) en el primer centenario de su santa muerte (Sóller 1926) El 1927 publicà Un discurso sobre la Historia de la música y 13 artículos sobre el órgano en el templo. L’any 1935 hagué de renunciar a la Vicari degut a una malaltia als ulls que tira-tira el deixaria cec, no deixant per altra part la capellania del Cementiri i de l’Hospital. BOBM 1946, 270; GEM IV, 326; Fiol Nº 292; Fuster pàg. 140. Darder D0093. HdC 1946, 372.