Duran Galmés, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 06/03/1861
Prev. 26/03/1887
Def. 01/03/1956
Estudià al Seminari de Menorca i fou ordenat prevere al Palau Episcopal de Palma dia 26.03.1887. Dia 17.07.1884 havia fet son Títol de Patrimoni per poder rebre els Ordes Majors. Esmerçà la seva vida ministerial a Manacor, 9 anys com Capiller del Sant Crist i ajudant i celebrant missa a les distintes capelles espargides per fora vila: Son Fortesa, S’Hospitalet, Porto Cristo, Fartàritx. Era conegut com Mn. Joan de Son Fangos. BOBM 1956, 210; Fuster 145. Darder D0129.