Duran Real, Mateu

Tornar al llistat

Sineu, 14/11/1896
Prev. 15/10/1922
Def. 15/12/1955
Fou ordenat prevere dia 15.10.1922 Havia fet Títol de Patrimoni dia 10.06.1921. Participà en el certamen Nº 366. El 1922 fou nomenat Vicari de Lloret. El 1925, per oposicions com professor de Música, passa com Beneficiat Primatxer a la Seu de Girona. El 1949 entrà al Cos Eclesiàstic Castrense. Fou el soci nº 815 de BSAL. BOBM 1956, 63-64. Darder D0126.