Enciso Viana, Jesús

Tornar al llistat

Vitòria, 14/01/1906
Prev. 15/06/1928
Def. 21/06/1964
Començà els estudis eclesiàstics a la Preceptoria de La Guàrdia (Àlava). Féu la Filosofia i la Teologia a Vitòria. Ordenat prevere el 15.06.1928 i passa a Roma on fa el Doctorat en Teologia i Sagrada Escriptura. Retornat és professor de Sagrada Escriptura en el Seminari de Vitòria, el 1936 fou professor al Seminari de Logroño i de 1937 a 1939 Rector del Seminari de Vergara. El 1939 obté la Canongia Lectoral de Madrid i professor d’aquell Seminari, al temps que era Consiliari Nacional de les Dones d’Acció Catòlica. El 1949 fou nomenat Bisbe de Ciudad Rodrigo i el 1955 Bisbe de Mallorca. Redreçà el moviment de Cursets de cristiandat i l’Acció Catòlica. Promogué la devoció a l’Eucaristia celebrant Congressos Eucarístics a Palma, Inca, Manacor, Sóller, Andratx. Féu un nou Pla d’Estudis pel Seminari. Donà a la impremta: Praelectiones Biblicas. Problemas del Génesis. Introducción sobre la situación de la Iglesia en los paises sovietizados. Curso de Historia comparada de las religiones. 1965 Jesús Enciso Viana, Obispo de Mallorca. Cartas. Participà en el Concili Vaticà II i fou el Bisbe President de la Comissió de Litúrgia de la CEE. BOBM 1965, 180-208; AC 1662. GEM IV, 394; Mairata 645-657. Darder E0011.