Ensenyat Alemany, Joan

Tornar al llistat

S'Arracó, 18/07/1916
Prev. 07/06/1941
Def. 08/11/2006
Fou ordenat prevere dia 07.06.1941 començant l’exercici ministerial com Ecònom de Moscari, on hi restà fins el 1943 que passà a S’Arracó. El 1948 fou nomenat Ecònom de Costitx on hi restà fins l’any 1954 que fou nomenat Vicari de Santa Eulàlia. El 1957 fou nomenat Vicari in Capite de Els Llombards. El 1960 fou nomenat Vicari en la parròquia de La Soledat i en el mes de Juliol passava a la vicaria de Montuïri. El 1961 era Vicari de Gènova on hi restarà fins el 1981. Retornà a S’Arracó l’any 1981, cessant de Rector d’aquella parròquia, per jubilació, el 1988, restant com ajudant d’aquella parròquia. BOBM 2006, 710; Sunyer 370-371. Darder E0012.