Fuster Pomar, Claudi

Tornar al llistat

Barcelona, 09/07/1872
Prev. 03/04/1897
Def. 13/01/1937
Féu els estudis al nostre Seminari i quedà incardinat a la nostra Església. Fou ordenat prevere dia 03.04.1897. Havia fet Títol de Patrimoni dia 11.04.1896. Fou col·laborador de Mn. Alcover a l’obra del Diccionari. L’any 1904 era Adscrit a la parròquia de la Immaculada, Sant Magí, Sta. Catalina, i l’any 1906 era Adscrit a la parròquia de Sta. Eulàlia i havia fet, a València, la Llicenciatura en Teologia..Dia 08.02.1926 rebia el nomenament de Rector d’Andratx. Per motius de salut i de família residia a Barcelona, i esclatada la guerra, dia 13 01.1937 fou assassinat. BOBM 1939, 207, 291. Darder F0369.