Ensenyat Pujol, Joan Baptista

Tornar al llistat

Andratx, 01/01/1849
Prev. 01/01/1873
Def. 28/11/1923
Fou ordenat prevere el 1873 Dia 01.09.1888 rebia el nomenament de Vicari de sant Llorenç des Cardassar. Dia 10.11.1890 fou nomenat Vicari in Capite d’Establiments. El 12.01.1893 fou nomenat Vicari de la populosa barriada ciutadana de Santa Catalina. Participà a les oposicions de 1913 i aconseguí la Rectoria de S’Arracó. Publicà 1919 Historia de la Baronia de los Senyores Obispos de Barcelona en Mallorca BOBM 1923, 471. GEM IV, 404. Darder E0020.