Escalas Florit, Llorenç

Tornar al llistat

Palma, 18/01/1917
Prev. 19/06/1943
Def. 24/11/1966
Fou ordenat prevere dia 19.06.1943 Havia participat en el Certamen, Nº 367, 368, 369, 370 i 371. Començà l’exercici ministerial com Vicari a El Molinar i Majordom i Professor del Seminari, esmerçant tota la vida en el Seminari i en la Cúria, ocupant diferents funcions educadores i docents. Quan els seminaristes passaren al Seminari de Son Gibert (1953) quedà com Majordom del Convictori Sacerdotal. A Son Gibert fou professor de llatí per a les vocacions tardanes i uns anys dels alumnes de Tercer curs. BOBM 1966, 359. Darder E0026.