Escarrer Mora, Miquel

Tornar al llistat

Porreres, 05/06/1867
Prev. 27/05/1893
Def. 18/12/1947
Fou ordenat prevere dia 27.05.1893. Dia 31.08.1891 havia fet Títol de Patrimoni. Començà l’exercici ministerial en la vila nadiua. L’any 1900 fou nomenat Primatxer de la parròquia. L’any 1904 rebé el nomenament de Prior de la Confraria del Rosari. L’any 1914 rebé el nomenament d’organista d’aquella parròquia, el 1917 comença a tenir cura de l’oratori de La Creu. BOBM 1947, 494. Rosselló J. 34. Darder E0035. HdC 1948, 38.