Espases Creus, Josep

Tornar al llistat

Palma, 09/02/1891
Prev. 08/07/1915
Def. 16/01/1953
El 1907 entrà a La Sapiència Rebé l’ordenació sacerdotal en el Monestir de Montserrat dia 08.07.1915, començant l’exercici ministerial a S’Arracó. L’any 1921 participa a les Oposicions de Rectoria i aconsegueix la parròquia de Sant Marçal, on hi restà fins l’any 1934, que passà com Ecònom de Sant Jaume fins el 1951. De 1938 a 1944 fou també l’encarregat de la novella parròquia de Santa Catalina Tomàs. Fou el Fundador i Director de “Alianza en Jesús por María” Professor del Col·legi Cervantes i de Sa Normal. El 1951 fa oposicions a Canonge Penitencier d’Eivissa. Morí a Palma BOBM 1953, 105. Darder E0054.