Espases Grimalt, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 18/05/1878
Prev. 01/09/1902
Def. 05/06/1948
Sent seminarista passà a Oriola acompanyant al nou Bisbe d’aquella Església Mons. Joan Maura i Gelabert (1841-1910). Allà fou ordenat prevere en el mes de Setembre de 1902. Exercia com Secretari del Sr. Bisbe i Vicesecretari de Cambra d’aquella Cúria. Es Doctorà en Teologia. Mort el Dr. Maura (24.01.1910) passà (15.11.1910) a gaudir d’una Canongia a Santander, que l’any 1920 la canvià per una altra a la Seu Cordovesa, ocupant els càrrecs de Comptador i Secretari d’aquell Capítol. Dia 31.12.1921 prenia possessori d’una Canongia en la Seu mallorquina. Fou elegit Vice Secretari del Capítol i Comptador, Vocal de sant Pere i sant Bernat, nomenat Consiliari del Círcol d’Obrers Catòlics. BOBM 1948, 324. AC 1645. Darder E0053.