Estades Sabater, Lluís

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1821
Prev. 21/09/1844
Def. 09/03/1902
Aquest prevere va néixer a Palma l’any 1821.+09.03.1902. Fou ordenat prevere dia 21.09.1844. L’any 1833 havia aconseguit un Benefici a La Seu. Dia 28.09.1844 es Doctorà en Teologia a Barcelona. Ja l’any 1841 ensenyava Teologia a l’antiga Universitat mallorquina, passant després a exercir el magisteri a l’Institut i a Sa Normal, com professor de Religió i Moral Catòlica, càrrec que exercí més de 40 anys. L’any 1901 aconseguí l’indult pontifici de Jubilació. BOBM 1902, 107.AC 1572. Darder E0069.