Estarellas Mulet, Gabriel

Tornar al llistat

Bunyola, 02/01/1942
Prev. 11/03/1967
Def. 00/00/0000
Prev. 11.03.1967 estudià amb els PP. Teatins, passà al clergat secular. Uns anys fou familiar de Mons. Miquel Moncades tenint cura de l’escoltisme a Menorca. Retornà a Mallorca i exercí el ministeri en El Terreno.