Estela Garcias, Pere

Tornar al llistat

Sineu, 15/04/1849
Prev. 20/09/1873
Def. 13/02/1934
Havent acomplert els estudis eclesiàstics a Menorca, fou ordenat prevere dia 20.09.1873. Dia 27.02.1872 havia fet Títol de Patrimoni. Tota la vida, començant el 1874, fou el capellà de les Religioses Concepcionistes del Monestir de Sineu. BOBM 1934, 85. Darder E0084.