Estelrich Calafat, Antoni

Tornar al llistat

Santa Margalida, 25/01/1931
Prev. 22/12/1956
Def. 00/00/0000
Prev. 22.12.1956. Entrà al Seminari havent estudiat el Batxillerat a Monti-sion. Participà en el Certamen amb el N. 373. El 1956 fou nomenat ecònom de s’Arracó fins que l’any 1960 passà de Vicari en la parròquia de Santa Maria la Major (Inca). El 1963 Passà de Rector a Lloseta fins l’any 1973 que retornà a Inca com Rector de la parròquia de Sant Domingo, esdevenint-ne el segon Rector. Hi romangué fins l’any 2006, que jubilat, tornà a la vila nadiua. Publicà 2006 Parròquia de Sant Domingo d’Inca (1962-2006). Darder E0089.