Albis Capllonch, Bartomeu

Tornar al llistat

Pollença, 20/11/1890
Prev. 24/03/1917
Def. 01/01/1972
Neix a Pollença dia 20.11.1890, fou ordenat prevere el 24.03.1917. Havia fet títol de Patrimoni dia 02.06.1916. Començà l’exercici ministerial com Adscrit en la parròquia nadiua i anant a celebrar la missa al Port des de 1917 a 1928, que fou nomenat Vicari de la parròquia. Tenia cura de l’escolania parroquial d’on en nasqué un floret de capellans. Fou el Consiliari del Círculo de Obreros Católicos, el Director de les Filles de Maria. L’any 1949 començà a tenir cura de l’oratori de Sant Jordi, augmentant l’aixovar litúrgic d’aquella capella. D’ell s’ha escrit que mai fou Rector però que sempre féu de Rector. Morí a Pollença l’any 1972. BOBM 1914, 184; 1916, 165; 1917, 44, 141, 146; 1923, 470.