Esteve Flaquer, Sebastià

Tornar al llistat

Artà, 01/01/1867
Prev. 19/12/1891
Def. 01/12/1929
Fou ordenat prevere dia 19.12.1891 Havia fet Expedient de Patrimoni dia 02.01.1891. El 1902 trobam que es llicencia en Teologia a Roma, el 1896 havia tret el Títol de Batxiller. De 1902 a 1910 és el Vicesecretari de l’Hospital de sant Pere i sant Bernat. De 1910 a 1913 Ecònom de Sóller. Era col·laborador a l’obra del Diccionari de Mn. Alcover. De 1913 a 1920 Rector de Binissalem. El 1929 fou nomenat Rector de la Seu i Delegat del Montepio. BOBM 1929, 388. AC 1618. Darder E0094.