Estrades Lladó, Joan

Tornar al llistat

Palma, 26/03/1876
Prev. 20/09/1901
Def. 10/09/1946
Fou ordenat prevere dia 20.09.1901 Va fer títol de Patrimoni dia 25.08.1900. Començà son ministeri com Adscrit a la parròquia de sant Jaume. L’any 1909 era nomenat Vicari in Capite d’Establiments i quan la Vicaria passà a Parròquia (1913), en fou nomenat Rector. Fou col·laborador de Mn. Alcover en l’obra del Diccionari. Morí sent Rector d’Establiments. BOBM 1946, 235. Darder E0112.