Femenias Payeras, Joan

Tornar al llistat

Búger, 08/12/1870
Prev. 30/05/1896
Def. 13/03/1949
Fou ordenat prevere dia 30.05 1896 Havia fet Títol de Patrimoni dia 30.11.1894 L’any 1901 fou nomenat Vicari in Capite de Mancor de la Vall i quan aquesta Vicaria fou erigida parròquia, participà a les oposicions de 1913 i aconseguí la Rectoria. L’any 1908 instaurà el Círcol d’Obrers Catòlics, el 1909 la Congregació Mariana i el 1910 l’Apostolat de l’Oració. Va perdre la vista i restà fidel a la Rectoria, ajudat per son nebot Miquel. Quan l’any 1946 celebrà les Noces d’or sacerdotals fou declarat Fill Il·lustre de Mancor i li fou dedicat un carrer. BOBM 1949, 208. Darder F0037 HdC 1949, Maig sn.