Fernández Peregrina, Victorino

Tornar al llistat

Benamira (Soria), 05/10/1925
Prev. 00/00/0000
Def. 23/03/1994
Fou ordenat com a religiós escolapi i arribà a Mallorca amb el bisbe Rafael Alvarez Lara el 1965, incardinant-se a Mallorca dia 15.10.1966, concedint-li un permís de residència a Madrid o onsevulla, per raons d’estudi i investigació. Dia 12.09.1986 el bisbe Teodor Úbeda li renova el permís. Dia 20.11.1993 ingressà malalt a l’Hospital de sant Joan de Déu. Dia 09.03.1994 fou portat a la Residència del Seminari Nou, on hi finà. BOBM 1994, 278.