Fernández Truyols, Andreu

Tornar al llistat

Manacor, 15/12/1870
Prev. 23/12/1894
Def. 03/11/1961
Féu els estudis eclesiàstics al nostre Seminari. Dia 23.05.1892 feu Títol de Patrimoni i era ordenat prevere dia 23.12.1894. Començà l’exercici ministerial com Adscrit a la parròquia nadiua. Dia 12.01.1895 deixava Manacor per entrar al Noviciat de la Companyia de Jesús a Gandia. Es dedicà a l’estudi i a la investigació de la Sagrada Escriptura i ha publicat multitud d’estudis sobre aquesta matèria. L’any 1952 l’Ajuntament de Manacor el declarà Fill Il·lustre. GEM, V, 248. Fuster 162-163. Darder F.