Ferragut Amengual, Andreu

Tornar al llistat

Pollença, 00/00/0000
Prev. 00/00/0000
Def. 00/00/0000
Començats els estudis eclesiàstics al nostre Seminari, l’any 1857 entrà a La Sapiència. Dia 16.09.1859 vivia a Pepino (Puerto Rico) i ja era Tonsurat i en aquest moment Don Ferran Cotoner, Capità General de Mallorca, el recomana al Bisbe de Puerto Rico i aquest demana credencials al Sr. Bisbe de Mallorca. Fiol 327