Ferragut Ramis, Antoni

Tornar al llistat

Inca, 01/01/1856
Prev. 01/01/1884
Def. 21/02/1924
Fou ordenat prevere en la IV Dominica d’Advent de 1884 Dia 12.10.1882 havia fet Títol de Patrimoni. Tota la vida serví la feligresia d’Inca, BOBM 1924, 276. Darder F0071.