Ferrando Picornell, Nofre

Tornar al llistat

Santanyí, 12/12/1846
Prev. 01/01/1874
Def. 19/06/1914
Fou ordenat prevere el 1874. Dia 12.09.1871 havia fet Títol de Patrimoni. Esmerçà la vida com Primatxer de la parròquia i celebrant missa a Els Llombars i a Sa Vall. Tenia cura de la Capella del Cementiri. BOBM 1914, 217; Sunyer, 228-230. Darder F0079.