Ferrari Mas, Francesc A.

Tornar al llistat

Manacor, 21/07/1878
Prev. 21/09/1912
Def. 17/09/1962
Fou ordenat prevere dia 21.09.1912. Havia participat en el Certamen amb el Nª 399 i 400. Començà l’exercici del ministeri con Rector de la parròquia del Pont d’Inca 1912-1913. Passà com Vicari in Capite de Els Hostalets. Edificà el nou temple i n’esdevé Rector fins a la jubilació que li arribà l’any 1957. L’any 1960 l’Ajuntament de Palma li dedicà un carrer. Jubilat vivia a Manacor. BOBM 1962, 314. Fuster, 166. Darder F0083.