Ferrer Capdebou, Bartomeu

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1868
Prev. 01/06/1901
Def. 06/09/1904
Essent seminarista ja fou nomenat Salmista de la Seu de Mallorca. Dia 01.06.1901 fou ordenat prevere, morint als 36 anys. BOBM 1904, 322. AC 1575. Darder F0098.