Ferrer de la Cuesta, Miquel

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1849
Prev. 12/03/1875
Def. 22/10/1904
Fou ordenat prevere dia 12.03.1875. Dia 10.01.1874 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1895 fou nomenat Vicari de la parròquia de Sant Miquel. Dia 01.10.1894 fou nomenat Capellà de les Religioses Caputxines. Dia 01.12.1895 Capellà del Monestir de santa Magdalena. BOBM 1904, 442. Darder F0102.