Ferrer Ferrer, Pere Joan

Tornar al llistat

Inca, 22/11/1838
Prev. 21/12/1862
Def. 19/02/1908
Fou ordenat prevere dia 21.12.1862. Dia 30.11.1860 havia fet Títol de Patrimoni. De 1864 a 1875 fou Vicari de la parròquia inquera, restant Adscrit a aquesta feligresia i tenint cura, fins l’any 1904, del temple del Convent de Sant Francesc. BOBM 1908, 135. Darder F0105.