Ferrer Galmés, Joan

Tornar al llistat

Manacor, 17/02/1859
Prev. 07/06/1884
Def. 13/12/1939
Fou ordenat prevere dia 07.06.1884. Dia 05.08.1882 havia fet Títol de Patrimoni. L’any 1891 deia missa a l’antic Convent de Sant Vicenç Ferrer de la vila nadiua, fins que dia 17.03.1908 feia entrega del temple als PP.Dominics, quedant com Adscrit a la parròquia. Fou un bon col·laborador de Mn. Alcover tant a l’obra del Diccionari, com en el replec de Rondaies. BOBM 1939, 548. Darder F0106.