Ferrer Mir, Jaume

Tornar al llistat

Palma, 01/01/1846
Prev. 21/09/1872
Def. 15/01/1900
Fou ordenat prevere dia 21.09.1872. Dia 13.11.1869 havia fet Títol de Patrimoni. Dia 29.09.1880 fou nomenat Catedràtic de Metafísica i Ètica del Seminari, durant 7 anys, substituint a Mn. Bernat Sales. Es Doctorà en Teologia i rebé el nomenament de Catedràtic de Teologia Dogmàtica. Dia 27.05.1891 rebia la col·lació canònica de Canonge Penitencier, vacant per la mort de Mn. Magí Vidal i Verdera. Començant el curs acadèmic 1890/1891 al Seminari, llegí la lliçó inaugural: Discurso en la inauguración del curso escolar del año 1890-1891. BOBM 1900, 20. AC 1565. Darder F0120.