Ferrer Ordinas, Bartomeu

Tornar al llistat

Consell, 09/07/1906
Prev. 06/08/1980
Def. 21/05/1932
Fou ordenat prevere dia 21.05.1932 Féu Expedient de Patrimoni dia 11.05.1931. Havia participat en el certamen presentant els treballs Nº 406, 407, 408 i 409. De 1932 a 1935 Vicari de Campanet; de 1935-1947 Vicari de Binissalem. De 1947 a 1956 fou Ecònom de Búger, Vicari de Santa Catalina Tomàs i el 1956 Vicari de la parròquia ciutadana de Sant Nicolau, on hi romangué fins a la jubilació (1978). BOBM 1980, 276. Darder F0129.