Ferrer Roig, Antoni

Tornar al llistat

Campos, 19/08/1881
Prev. 23/09/1905
Def. 17/09/1959
Fou ordenat prevere dia 23.09.1905. Havia fet expedient de Patrimoni dia 21.11.1903. Començà l’exercici ministerial com Vicari de S’Horta (Felanitx), per retornar l’any següent a Campos, com Vicari de la parròquia nadiua, càrrec que regentà fins l’any 1923, que fou nomenat Ecònom de Pollença, on desenvolupà una gran activitat cultual i cultural. A l’homenatge que la Vila féu a Mn. Costa i Llobera dia 26.10.1924, féu un gran discurs que l’Ajuntament publicà, però amb la caiguda de la dictadura de Primo de Rivera començaren els problemes a les Escoles Catòliques, ultratges a l’Església, berbenes per la Patrona... davant la nova situació retornà a Campos l’any 1932. Fou l’hereu del seu germà Sebastià, cosa que va permetre que donàs tota la hisenda familiar a la parròquia, pagant una pilastra de la Capella de la Puríssima, la imatge de sant Tarsici, les teles que es posaren als costats del Presbiteri, el nou altar consagrat el 05.09.1954 i la casa que habitava, que serví per aixecar una bona part del Col·legi parroquial P. Joan Ballester. Morí a Campos dia 17.09.1959. Reus I, 333-335. Darder F0139.